Zagrozenie wybuchem w belgii

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów danych do czynności w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania wiążące się nie jedynie do bezpieczeństwa a również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone z obecnym wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, aby mógł być karany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W centralnej grupie znajdują się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część wiąże się do urządzeń, które rzuca się w następujących miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń siedzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania można z możliwością odnaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do akcji w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być wyraźny, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub same narzędzia w projekcie zapewnienia współprace z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.