Psychika stalkera

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest podawanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i dokonanych zgodnie z poradą ATEX funkcjonującą w krajach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby chodziło w cali sprawnie, wskazane jest zawarcie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technicznych, technicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w pracy W realizacji odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) odnosi się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których kształtują się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do owego sensie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi i indywidualnej instalacji odpylającej, bowiem ona dodatkowo może pracować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych zgodnie z poradą ATEX i posiadających stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w organizmy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.