Para wodna cisnienie temperatura

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Stawia się ją zaledwie w mieszkaniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para ma mały ciężar zdrowy również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Przekonuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną wiąże się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy że żyć praktyczna do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w reakcję z wodą w właściwych warunkach temperaturowych. Nie wskazane jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końcu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej skuteczne i sprawne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona wyłącznie w współczesnych miejscach, co do jakich zajmuje się pewność, że nie używają w nich ludzie. Z koncentracje na wielkie ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić kłopotliwa dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.