Obrobka plastyczna metalu przez sciskanie

Obecnie metalurgia jest dziedziną, która stanowi nie tylko procesy obróbki plastycznej oraz odlewnictwo, lecz też zabiera się badaniem struktur w mocy makro. W tym punktu zazwyczaj przesuwa się doświadczenia na mikroskopach metalograficznych.

Mikroskopia jest rzeczą, która pojawiła się już kilkaset lat temu. A dopiero zależnie od nowa innego typie mikroskopy zaczęto wykorzystywać w metalurgii. W teraźniejszych etapach są one niezastąpione podczas książki z materiałami inżynierskimi. Już we wspomnianej dziedzinie niezwykle rozpowszechnione są mikroskopy metalograficzne, które korzysta się między innymi do badania zgładów metalowych lub oraz ich przełomów. Stanowi wtedy metoda obrazowania, którą odbywa się na próbkach nieprzezroczystych. Do mikroskopów metalograficznych możemy zaliczyć między innymi mikroskopy elektronowe, które idą na analizę struktury na poziomie atomowym oraz mikroskopy świetlne, wyróżniające się mniejszym powiększeniem. Obserwacje przeprowadzane za pomocą wspomnianych urządzeń są niezmiernie ważne, ponieważ dzięki temuż potrafimy stwierdzić innego rodzaju mikropęknięcia w produkcie czy ich pochodzenie. Możliwe jest więcej obliczenie udziału fazowego, a dodatkowo dokładne wyznaczenie poszczególnych faz. Dzięki temu możemy jeszcze oszacować ilość i rodzaj wtrąceń, a jeszcze wiele innych istotnych składników, z artykułu widzenia metalurgii. Przykładowo często obserwacje mikroskopowe nowo stworzonego materiału kupią na dokładną obserwację struktury materiału, dzięki czemu w perspektywy możemy uniknąć wielu niepożądanym awariom.

Stosowanie mikroskopów metalograficznych stanowi mocno istotne, bo dzięki temu możemy szybko znaleźć wady materiału. Zawsze warto mieć, iż obsługa tego typu sprzętu jest ciężka. Spośród tegoż początku badania na nim powinny wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.