Dyrektywa unijna w sprawie likwidacji piecykow gazowych

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują być zaspokojone przez wszystkie produkty, jakie są przeznaczone do zastosowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w niektórych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być różne z przepisami dyrektywny, ani nie może docierać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została przedstawiona w mieszkanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest związane z zastosowaniem dowolnego artykułu w terenach, w których potrafi trwać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgodności z racjami atex i za dostosowanie danego artykułu do aktualnych części. Atest atex jest reklamowany w wypadku produktów, jakie dobierają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje obecne przestrzeń, gdzie otrzymuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unie takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią więc być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w wypadku, jak duża dawka energii wynikająca z skutecznego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dociera do wybuchu, który stanowi poważne ryzyko dla jedzenia oraz zdrowia ludzkiego.